OKRESOWE BADANIA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Oferuje usługi w zakresie okresowych badań bezpieczeństwa użytkowania urządzeń medycznych zgodnie z normą PN-EN 62353.

Wydajemy zaświadczenia zgodności z normą PN-EN 62353.

Pomiary wykonywane są przy pomocy najnowocześniejszego testera dedykowanego do tego typu badań.

W ramach naszych działań oferujemy następujące usługi:

 • pomiary bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych, laboratoryjnych, rehabilitacyjnych według norm
 • oceny stanu technicznego aparatury medycznej - przez zakupem, jak i dalszą odsprzedażą,
 • wydawanie orzeczeń technicznych,
 • szkolenia w zakresie obsługi aparatury medycznej,
 • montaż, demontaż aparatury
 • Wykonujemy badania

 • Rezystancji izolacji przewodów od strony zasilania
 • Rezystancji izolacji aplikacji
 • Rezystancji izolacji aplikacja-zasilanie
 • Upływ urządzenia
 • Upływ aplikacji
 • Upływ uziemienia
 • Upływ obudowy
 • Upływ pacjenta
 • Pomocniczy upływ pacjenta
 • Upływ pacjenta typu F
 • Test obciążenia
 • Testy przewodów połączeniowych
 • Lokalizacja

  Oddziały w Polsce


  Adres: ul. Rękawka 19 lok 1 , 30-535 Kraków
  E-mail: info@med-egdi.com