USŁUGI

Oferujemy:

Badanie bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych certyfikowanym miernikiem zgodnie z normą PN-EN60601, PN-EN-62353.

Potwierdzenie w/w badania stosownym certyfikatem indywidualnym dla danego urządzenia.

Wykonujemy badania

 • Rezystancji izolacji przewodów od strony zasilania
 • Rezystancji izolacji aplikacji
 • Rezystancji izolacji aplikacja-zasilanie
 • Upływ urządzenia
 • Upływ aplikacji
 • Upływ uziemienia
 • Upływ obudowy
 • Upływ pacjenta
 • Pomocniczy upływ pacjenta
 • Upływ pacjenta typu F
 • Test obciążenia
 • Testy przewodów połączeniowych
 • Na certyfikacie podajemy informację o następnym przeglądzie technicznym dotyczącym bezpieczeństwa elektrycznego.

  Badania są wykonywane przez osoby upoważnione do wydawania zaświadczeń elektrycznych posiadających uprawnienia E i D.

  Dodatkowo w ramach naszych działań oferujemy następujące usługi:
 • oceny stanu technicznego aparatury medycznej - przez zakupem, jak i dalszą odsprzedażą,
 • wydawanie orzeczeń technicznych,
 • szkolenia w zakresie obsługi aparatury medycznej,
 • montaż, demontaż aparatury
 • Wystawiamy paszporty techniczne aparatury medycznej, laboratoryjnej, do fizykoterapii i rehabilitacji.

  Wykonujemy badania

 • Rezystancji izolacji przewodów od strony zasilania
 • Rezystancji izolacji aplikacji
 • Rezystancji izolacji aplikacja-zasilanie
 • Upływ urządzenia
 • Upływ aplikacji
 • Upływ uziemienia
 • Upływ obudowy
 • Upływ pacjenta
 • Pomocniczy upływ pacjenta
 • Upływ pacjenta typu F
 • Test obciążenia
 • Testy przewodów połączeniowych
 • Lokalizacja

  Oddziały w Polsce


  Adres: ul. Rękawka 19 lok 1 , 30-535 Kraków
  E-mail: info@med-egdi.com